Teknik Menjaga Pleci yang Betul

Menurut beberapa orang kemungkinan teknik menjaga Pleci di dalam rumah telah betul. Meskipun sebenarnya tak ada ukuran salah serta benar berkaitan perawatan burung Pleci. Tapi, sekurang-kurangnya masihlah ada unsur ketenteraman yang bikin perawatan burung itu jadi betul.

Tujuannya bagaimana? Burung dirawat membuka sekedar dikasih minum serta makan, dan juga ketenteraman supaya burung cepat gacor. Kita bikin burung Pleci bertambah nyaman supaya ia berasa berbahagia serta pengen berkicau nyaring.

 

 

Teknik Menjaga Pleci yang Betul

Penyesuaian dengan Lingkungan

Sehabis membeli Pleci dari omboyokan, Anda janganlah segera ajak Pleci ke keramaian. Burung dibutuhkan penyesuaian dengan lingkungan baru. Ditambah jika ia hasil tangkapan rimba, tentunya burung dapat terkejut saat ada di dalam rumah.

Sehingga sebelumnya burung didiamkan sendiri. Menggantung di daerah yang tinggi atau di taman depan rumah. Sehabis beberapa waktu, burung nampak nyaman dengan tandanya dapat tenang saat ada di sangkar. Apabila sudah berikut burung mempunyai arti telah menyesuaikan serta tak depresi.

Makanan Buah

Untuk pertama-tama, janganlah segera berikan voer pada burung Pleci. Ia masih menyesuaikan dengan rumah anyarnya . Sehingga kasih Pleci buah-buahan atau pakan EF. Sesudah tiga hari, baru Pleci dapat dikasih voer.

Pemberian voer dapat dijalankan kontinyu. Maknanya buah-buahan di campur voer sedikit atau kebalikannya. Umpamanya, Anda mau berikan buah pisang, karenanya voer ditempelkan saja di buah pisangnya sedikit saja.

Kotoran di Sangkar

Burung Pleci menurut https://kicaumania.net/ yang telah mapan atau gacor dapat dibuat bersih kandangnya tiap-tiap hari. Tapi, kalaupun burung masih baru, baiknya kotoran tidak usah dibuat bersih tiap-tiap hari. Kotorannya dapat dibuat bersih 5-7 hari sekali. Arahnya supaya burung mengenal kalau itu merupakan sangkarnya, maka dari itu bertambah nyaman.

 

Piara Pleci Lebih pada Satu

Pleci termaksud burung berkoloni . Sehingga, Anda mesti memiara Pleci lebih satu. Sedikitnya, Anda di dalam rumah punyai burung Pleci sekitar 2-3 ekor. Apa burung-burung Pleci mesti dibagi? Kalau Anda tak mempunyai dua sangkar, Anda dapat mengkombinasikan ke-2  Pleci pada suatu sangkar.

Menggantung Sangkar

Kalaupun mempunyai banyak sangkar Pleci, ada waktunya seluruh burung digantung berdempetan supaya hangat. Burung-burung Pleci saat siang serta sore dibagi supaya ia dapat merasai cahaya matahari yang hangat. Malamnya sangkar Pleci di gabung kembali supaya badannya hangat.

Penjemuran

Burung Pleci badannya kecil, maka dari itu kalaupun pengen menjemur mesti sekejap saja. Optimal 1 jam dalam menjemur Pleci. Usul kami Pleci dijemur sepanjang 1/2 jam. Pagi jemur, sore pula jemur.

Pakan EF untuk Pleci

Banyak yang omong Pleci dikasih 4-5 ekor ulat hongkong tiap-tiap hari. Tapi, rupanya itu cuma untuk burung mapan yang telah berkicau. Nach, kalaupun untuk burung Pleci akan alokasinya berapakah? Pleci bahan dapat dikasih 1/2 cepuk di campur voer. Diamkan Pleci yang tentukan sendiri pengen makan berapakah ekor ulat hongkong.

Ikhtisar
Begitu teknik menjaga Pleci yang betul supaya cepat gacor. Yang perlu di sini ialah ketenteraman. Burung didiamkan menyesuaikan dengan lingkungan, baru dikasih perawatan yang baik. Kalaupun burung langsung dikasih setingan tersendiri ia justru malahan depresi.

Sehingga diamkan burung nyaman dahulu, seterusnya baru dikasih perawatan yang standar-standar. Lantas perawatan Pleci dinaikkan supaya cepat gacor. Kalaupun sekedar untuk selingan di dalam rumah, Pleci cukup dirawat mandi jemur, pakan voer, buah, serta ulat hongkong sesuai kebutuhan.